0976 08 40 68 (Mrs. Dung)

Khu dân cư Trương Định

20-06-2022 02:32:48

Địa điểm xây dựng: Phường 5 – Thị xã Gò Công – tỉnh Tiền Giang.


Mục đích đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyển nhượng nền nhà cho khách hàng có nhu cầu.


Qui mô đầu tư: 14,56 ha.


Tổng vốn đầu tư: 107,500 tỷ đồng


Tiến độ thực hiện: 04 năm.

0976 08 40 68 (Mrs. Dung)