0976 08 40 68 (Mrs. Dung)

Khu dân cư Long Thạnh Hưng

20-06-2022 02:32:46

Quy mô dự án: Dự án bao gồm 296 nền nhà liên kế (4 x25)m, 579 nền nhà liên kế (5×25)m, 80 nền nhà ở biệt thự, khu công viên cây xanh, công trình công cộng.


Diện tích: 23,61 ha.


Tổng vốn đầu tư: 150,299 tỷ đồng


Tiến độ thực hiện: Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2007 và hoàn thành vào cuối năm 2010.

Mục đích đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyển nhượng nền nhà cho khách hàng có nhu cầu.


 

 

 

 

 

0976 08 40 68 (Mrs. Dung)