0976 08 40 68 (Mrs. Dung)

Dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và KDC hai bên đường

20-06-2022 02:32:50

Địa điểm xây dựng: xã Long Chánh – Phường 4, Thị xã Gò Công, Tiền Giang.


Mục đích đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyển nhượng nhà cho khách hàng có nhu cầu.


Qui mô đầu tư 7,7 ha.

Sản phẩm: nhà thô và đất nền

0976 08 40 68 (Mrs. Dung)