Breaking News
Home / Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI:

Chính sách lương thưởng tại Ticco đều theo chuẩn cao của thị trường, có sự tư vấn so sánh của công ty chuyên nghiệp, cạnh tranh về mọi phương diện, bao gồm: lương, các khoản thưởng ngắn hạn và/hay dài hạn, các phụ cấp  bổ sung cho lương.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI:

Công ty luôn quan tâm và xây dựng chế độ phúc lợi tốt nhất cho nhân viên như Chương trình bảo hiểm y tế, chính sách khuyến học cho con em CBNV, các chương trình nghỉ lễ…