Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) chính thức thành lập vào năm 1983, tại tỉnh Tiền Giang. Tiền thân là Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang, trong quá trình phát triển của mình, công ty đã tiến hành những sự thay  đổi nhất định để đáp ứng nhu cầu cần thiết của xã hội và đất nước trong lĩnh vực xây dựng. Tính đến nay, TICCO đã trở thành đơn vị thi công xây dựng, sản xuất bê tông và kinh doanh bất động sản có tầm ảnh hưởng nhất định trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ. Đặc biệt, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TICCO được coi  là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi với nhiều công trình qui mô lớn, có các biện pháp thi công phức tạp.